Valonjuuret


- Minä Olen se joka minä todellisuudessa olen läsnäolevana tässä nyt -


Kirjoitan sielunrunoja elämänkokemisesta ihmisyydessä ja valonkantamisesta.Toivon, että jokaikinen ihminen voisi tämän elämänsä aikana

 • tulla omaksi itsekseen, elää oman totuutensa mukaista, oman näköistä, omaa elämäänsä
 • vapautua suojakuoristaan sekä ajatus- ja tunnekuormastaan, rajoittavista rakenteistaan sekä uskomuksistaan, varjoistaan, käsitellessään elämänsä tapahtumia, traumoja ja vaikeuksia, eheytyen ja tasapainoittuen kokonaisvaltaisesti yksilönä ja kollektiivisesti
 • elää tuntevana, ajattelevana, suvaitsevaisena, tiedostavana, rehellisenä, avoimena, omanarvontuntevana, omavoimaisena, vastuunkantavana, myötätunnon ja rakkauden kokevana
 • oivaltaa elämän tarkoitusta ja merkitystä, iloa ja onnellisuutta, olemassaoloniloa, eläen ja ollen tässä ja nyt, rauhassa ja hyväksyen, elämän virrassa
 • nähdä elämää laajemmin monimuotoisena ja moniuloittesena, yhdistää olemuspuolia, valaista kehoa ja mieltä, yhdistää sydäntä ja päätä/mieltä rakkaus-viisaudeksi
 • vapauttaa määrityksiä, rajoituksia ja uskomuksia kehossa-kehosta, mielessä-mielestä ja itsestään, vapautua tyhjentymisprosessissa kohti aitoa luonnollista olemustaan joka lepää ikuisesti ytimessämme
 • nauttia elämästä ja omasta elämästään maapallolla kaikkeudessa, hyvinvoinnista ja runsaudesta
 • olla kiitollinen kuljetusta matkasta - kokemuksista, kanssakulkijoista, oivalluksista, muistamisesta
 • ymmärtää oman rakenteensa ja matkansa
 • olla ikiomassa autenttisessa olotilassaan, mahdollisimman vähillä rooleilla ja identiteeteillä
 • siirtyä elämään mielen tasolta sydämen tasolle: sydäntietoisuuteen/korkeamman minän yhteyteen/sielutietoisuuteen/ykseystietoisuuteen
 • löytää rakkaus, turva, kannattelu, pyhä luonnollinen yksinkertaisuus, rauha, lepääminen, johdatus, flow, luottamus, kirkastuminen, selkeys, omavoima ja koti omassa kehossa, omassa energiakokonaisuudessa ja valolinjassa
 • ikuinen nyt-hetki on ainut todellinen voiman hetki


Toivon kaikkea hyvää kaikille ja kaikelle

 • valoa, rauhaa, iloa, lähimmäisenrakkautta, rakkautta, pyhänhengenkosketusta, rohkeutta, avoimmuutta, nöyryyttä, suvaitsevaisuutta, toivoa, armoa, arvostusta, arvoisuutta, omanarvontuntoa, kunnioitusta, anteeksiantoa, sovitusta, hyväksyntää, itsensä hyväksymistä & arvostamista & rakastamista, inhimillisyyttä, tukea, turvaa, perusturvaa, hyvyyttä, ymmärrystä, tietoisuutta, runsautta, terveyttä, hyvinvointia, tasapainoa, eheyttä, kaikenkaikkista tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, vapautta, johdatusta, siunausta, suojausta, pyhyyttä, yhteyttä korkeampaan, yhteyttä kanssaihmisiin, totuutta, voimaa, intuitiota, luottamusta, levollisuutta, kiitollisuutta, yhteyttä, yhteisöllisyyttä, ykseyttä, kanssakulkemista, kanssaluomista, kaikenkaikkisesti hyvää, tasapainoista ja onnellista elämää jokaikisen ikiomalla polulla.Elämässä ja yhteiskunnassa kaikki osa-alueet ovat murroksessa ja ollaan päivittymässä uusiin toimivampiin toiminta- ja olemassaolon tapoihin, kokonaisuudessaan muuttuvassa maailmassa. Ihmiset elävät useissa erilaisissa tietoisuuden ja olemassaolontiloissa. Vastakkainasettelut eivät tee kenellekään hyvää, olemme kuitenkin kaikki samassa veneessä, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nykyhetkessä voi olla menneisyyden kaikuja, mutta luot joka hetki ajatuksillasi, sanoillasi, tunteillasi ja teoillasi mahdollisimman tietoisesti omaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Voit muuttaa itsesi ja siten antaa positiivisen impulssin ulkopuolellesi. Tällä hetkellä nousee paljon persoonan tiedostomattomasta ja kollektiivista vapautettavaa taakkaa, pelkoa, rajoituksia, uskomuksia, kaavoja, murhetta ja kärsimystä. Nouseva värähtelyn, tietoisuuden ja valon määrä voimistaa myös varjoja valaisua varten. Valo valaisee valheet ja totuus tulee esiin ja totuus vapauttaa kaiken. Useat ihmiset ovat henkisen heräämisen partaalla, heräämässä maailman unesta, egotietoisuudesta sielu/sydäntietoisuuteen päin, sekä ykseystietoisuuteen päin, kukin omassa ajassaan ja johdatuksessaan etenemässä omalla polullaan. Maailman ja mielen harha purkautuu pois ja tarpeettomat ja haitalliset uskomusjärjestelmät romahtaa ja korvautuvat totuudellisimmilla, sillä mikä on kullekin yksilölle oma totuus. On kyse mielestä, mielen rakenteista ja uskomusjärjestelmistä. Ihminen uskoo ja toivoo aina johonkin, ja on tärkeää että yksilö säilyttää oman uskonsa ja toivonsa, jokaisella omansa. Jokainen tietää parhaiten oman totuutensa itse ja on tärkeää pysähtyä ja rauhoittua kuuntelemaan mitä oma sisin haluaa. Jos pää ja sydän joutuvat ristiriitaan, niin sydän voittaa aina ja tämä luo sydänkoherenttia tilaa. On hyvä välillä kyseenalaistaa itsensä, uskomusmaailmansa ja maailman ympärillään ja antaa turhan murentua pois ja aidomman astua esiin. Olemme suuren kokonaisuuden tärkeitä osasia ja tässä hetkessä kaikki on niinkuin tarkoitettu on ja jokainen kulkee omaa polkuaan omassa ajassaan ja johdatuksessaan ja on hyvä kunnioittaa kaikkia polkuja. Tässä hetkessä kaikki sellainen mikä ei enää palvele korkeinta parasta, nousee pintaan ja vapautettavaksi. Valo voittaa Aina. Ei ole tarpeen reagoida siihen, pelkkä tiedostaminenkin riittää. Elämme haastavaa aikaa kollektiivina, ja on tärkeää että koemme ja luomme turvaa ja rauhaa, erityisesti kehollista turvallisuuden tunnetta esim kehotietoisuuden kautta, jotta voimme toimia arkielämässämme ja elämämme osa-alueilla. Kun olemme kotona omassa kehossamme, niin olemme ydinolemuksessamme. Kaikkeuden värähtely-tietoisuus nousee, joten se vaikuttaa kaikkeen. Kun energiavärähtelytaajuus nousee, niin tietoisuudentaso nousee samassa. Kaikki on energiaa, joka on kietoutunut yhteen ja siksi on erittäin tärkeää tiedostaa mihin huomionsa suuntaa, eli siihen mitä mieluiten toivoo. On hyvä muistaa universaalit lainalaisuudet. On tärkeää tietää suuntansa ja vahvistaa sitä joka hetki. Elämän virran ja muutoksen vastustaminen luo kärsimystä. Olemme tulleet tänne iloitsemaan, emme kärsimään, mutta kuitenkin kaikenlaista kokemaan tässä ihmiselämässä henkisinä olentoina, omalla tiellä ja sielusuunnitelmassa. Kaikki on valon ja rakkauden läpäisemää. Voidaan ajatella mitä elämä haluaa minulta, mielummin kuin mitä minä haluan elämältä. Kaikkeuden energia on muuttunut kevyemmäksi virraksi. Tärkeää varata aikaa omaan hyvinvointiin omassa elämässä & omaan sisäiseen valotyöhön & oman keskuksen rauhaan, valoon, rakkauteen, turvaan, totuuteen & kehokokonaisuuden tasapainoon ja juurtuneena oloon. On tärkää päivittää juurtumisensa päivittyneisiin äitimaan energioihin. Jokaisella on varmasti olemassa oma tapa palautua tasapainoiseen tilaansa. On oleellisinta, että yksilö on tasapainossa omassa energiajärjestelmässään ja mahdollisimman hyvässä harmoniassa sekä sisäisyytensä että ulkoisen maailman kanssa. Sisäisen työn tärkeys korostuu ja on oleellista. Olemme yhteydessä kaikkeen ja Alkulähteeseen. Kaikki tulee aikalailla yhdestä lähteestä ja kaikki sanallinen ilmaisu tulee sieltä myös vaikka käytämme kaikki hieman erilaisia sanoja saman asian sanomiseen. Sanoma ja sanat värittyvät usein kuitenkin ihmisyydellä ja persoonalla. Kaikkeudessa on tietoisuuksia ja on tärkeää tiedostaa mitä itse siitä havainnoi ja seuraa sekä mihin uskoo. Se mikä on ennenkin toiminut ja tuonut hyvää oloa ja terveyttä, toimii edelleen. Valo-Värähtely-Tietoisuus-Rakkaus-Rauha nousee - "energiamyrsky" laantuu, rauha on myös "myrskynsilmässä". Ole rohkeasti ja vapaasti se mikä Olet ja muutat maailmaa. Kaikki voima on läsnäolevassa nykyhetkessä joka on hetkestä toiseen tuore. Hyväksy nykyhetki sellaisenaan ja luo haluamasi todellisuus ja tulevaisuus. Kuuntele joka päivä mikä on sinulle totta ja mikä on tarua. Energiatyöhön voi lliittyä kaikesta vanhasta ei-enää-palvelevasta energiasta irtipäästöä, energeettisten taakkojen muuntamista ja jättämistä, myös joitakin "rakkaudesta kannettuja", rajoittavien rakenteiden, kuorien ja uskomusten purkua, vanhojen aikajanojen purkua, kuolemanpelon ja elämänpelon käsittelyä ja kohtaamista, hyväksymistä, anteeksiantoa, irtipäästöä, asennesiivousta, kiittämistä. Elämän vastaanottoa ja sallimista, suunnanmääritys, tietoisia valintoja, rajauksia, itselle arvokkaiden, tärkeiden ja merkityksellisten asioiden määrittelyä sekä myös oman sielunsuunnitelman kuuntelemista ja sen toteuttamista, todeksi elämistä. Uuden energian ja kaiken hyvän vastaanottoa, Luottamusta, Vapautta, Rohkeutta, Avoimmuutta, Tasapainoa, Valoa, Iloa, Rauhaa, Rakkautta, Harmoniaa, Runsautta, Tietoisuutta, Itseoivallusta, Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, luonnollista hyvää pyhää elämää. 

Rakkaus on maailmankaikkeuden suurin parantava voima. Kaikkea hyvää ja kaikkea kaikille kaikeudessa. 
- M I n n a S -


ILOA VALOA RAUHAA RAKKAUTTA - Minna Sahlberg - HOITOHUONE AURINKOAAMU


HOITOTILA & KOULUTUSTILA

Hoitohuone Aurinkoaamu
 
Minna Sahlberg
 

 
 
Aurinkolahden puistotie 8 A
00990 Helsinki - Aurinkolahti

hoitohuoneaurinkoaamu.fi
fb aurinkoaamu 
 

Copyright 2023
- Minna Sahlberg -
- Hoitohuone Aurinkoaamu - Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!