Kehollistuneen Ykseyden Alkemia

Kehollistuneen Ykseyden Alkemia


koulutus (pilottiryhmä)


Suositus ennen koulutukseen tuloa: 

- Quantum-Touch® Level 1 -energiahoitokoulutus / Minna Sahlberg, Hoitohuone AurinkoaamuPaluu luonnolliseen aitoon sisäsyntyiseen keholliseen energeettiseen tilaan 
rakkaudessa, nyt-hetken tietoisessa läsnäolossa ja harmoniassa

 
Ihminen on täällä oppimassa rakkaudesta, kehollisuudesta, ihmisyydestä ja jumalallisuudesta ja tasapainoittamassa ja harmonisoimassa energeettistä kokonaisuuttaan kaikilla osa-alueilla. 

Kehollisen Ykseyden voi todeksi tuntea ja oivaltaa fyysisenä ihmisenä tässä inkarnaatiossa tässä ainutlaatuisessa suuren heräämisen ajanjaksossa maapallolla tässä ihmiskehossa, henkisen ja kehollisen alkemian yhdistelmässä

Ykseys läpäisee kaiken, kaikki tietoisuuden tasot ja energiavärähtelyt. Ykseys on kaiken pohjalla oleva totuus ja se on täten myös rakenteellisesti täysin luonnollinen asia fyysisessä todellisuudessa ihmiskehossa. Sydämen tien ja ykseystietoisen energiatyöskentelyn kautta kehokokonaisuutta saatetaan harmoniaan. Kehollisessa juurevassa, voimakkaasti läsnäolevassa ja totuudellisessa nyt-hetkessä on kaikki tarvittava elämänvoima, tietoisuus, rakkaus, viisaus ja rauha. Mikrokosmos ja makrokosmos ovat yhteydessä. Paraneminen tapahtuu ihmisen sisäisyydessä kehossa solutasolla ja subatomisella tasolla. Ykseys ja äärettömyys on ihmisen sisällä, sisäisessä avaruudessa, ääretön rajaton jumalallinen universaali rakkaus. Ykseys sisältää kaikkeuden. Solutasolta löytyy elämänvoimaenergia ja tietoisuus, jotka ovat luonnollista ykseyttä. Sisäinen Parantaja - ihmisen hyvinvoinnin suunnitelma - blueprint of wellbeing - luo terveyttä ja hyvinvointia kaikille elämän osa-alueille koko ajan. Jokainen ihminen on itse parantaja ja keholla on täysin luonnollinen kyky parantaa itsensä ja saattaa energiakokonaisuutensa harmoniaan ja ykseyden kokemukseen. 

Riittävä henkinen kokemuksellinen tietoisuus ykseydestä on tarpeellista, sekä luonnollinen aito tietoinen hyväksyvä läsnäolo, ´itsensä hyväksyminen sellaisenaan, sekä voimakas maadoittuminen energeettisesti korkeavärähteiseen ja ykseystietoiseen maaplaneettaan, jotta kehon värähtelyt voivat nousta riittävän korkealle kehon, maan ja kaikkeuden yhteydessä. Elämä ja keho sekä kehollisuus ei ole enää ongelma, kun mielen tasolta on purkautuneet pois esteet ja rajoittavat uskomukset ja tarinat. Kaksinaisuus vaihtuu ykseydeksi, joka on kaiken luonnollinen olotila ja totuus. Polariteetit tasapainoittuvat ja raukeavat eli syntyy yhteys eli ykseys. Totuudellisessa voimakkaassa moniuloitteisessa lasnäolossa on olemuksemme luonnollinen ja totuudellinen ykseyden tila. Kehollisuuden syvä moniuloitteinen oivaltaminen on hengen voitto aineesta ja harmonisoituminen yhdeksi jumalalliseksi kokonaisuudeksi. Ihmiselämän kokemus ja kehollisuus ovat pyhiä ja pyhyys ja ykseys läpäisee aivan kaiken. Saavutamme polariteettien kyllästymispisteen kummassakin ääripäässä ja täydennymme, jolloin voimme missä tahansa elämän aiheessa palautua kultaiseen keskipisteeseen, tasapainoon ja harmoniaan itsemme ja kaiken kanssa, ihmisyytemme ja jumalallisuutemme kanssa. 

Kultaisia ajanjaksoja on ollut aikaisemminkin, mutta vielä kultaisempi ja upeampi ajanjakso on tulossa. Puutteen ja vajavuuden ajanjakso on vaihtunut runsauden ja täydellistymisen ja täyteyden ajanjaksoksi. Olemme täällä kauniilla ihmisyyden pyhiinvaellusmatkalla täyttymässä rakkaudella ja valolla, jolloin ihmisyys ja jumallisuus ovat yhtä ja ihmiselämässä arkipäiväisenä totuudellisena levollisena olemisen ja tekemisen ja luomisen tilana, kaikessa jokaisen nyt-hetken läsnäolossa, jokaisessa ajatuksessa, teossa, tunteessa eli jatkuvassa luomisessa. On kyse vain sinusta, ei kenestäkään muusta. Luomme itsemme ja kanssaluomme yhdessä, koska olemme kaikki samanarvoisia ja yhtä tärkeitä osia yhteisesti jakamassamme jumalallisessa kudelmassa. Kun ymmärrämme syvästi ja hyväksymme itsemme inhimillisyytemme ihmisyytemme täydesti sellaisenaan kokonaan, vapaudumme iloitsemaan jumalallisesta ihmiselämästämme jumalallisella maalla.

Suosittelen lämpöisesti Quantum-Touch Level 1 -koulutukseen osallistumista tai koulutuksen kertaamista eli energiatietoisuutesi ja maadoituksesi päivittämistä Hoitohuone Aurinkoaamussa ennen Kehollistuneen Ykseyden Alkemia -koulutukseen tuloa. Järjestän virallisia Quantum-Touch Level 1 energiahoidon peruskoulutuksia hoitohuoneellani. Suomenkieliset läsnäolokoulutukset on saatavilla tällä hetkellä vain Hoitohuone Aurinkoaamun kautta, myös zoom:n välityksellä. Tässä laajassa Quantum-Touch peruskoulutuksessa opit perusteet ja ikioma matkasi kvantti-ykseystodellisuudessa voi alkaa, jatkua ja laajentua ja kristallisoitua. Ensimmäiseen Quantum-Touch Level 1 -koulutukseen osallistumiseen et tarvitse mitään etukäteistaitoja/tietoja, pikemminkin asettuminen uuden ja ihmeen äärelle auttaa. Koulutuksessa ollaan luonnollisen, yksinkertaisen kehollisen totuuden äärellä, jolloin kaikki epäoleellinen putoaa pois. Quantum-Touch hoitaminen on yksinkertaisen puhdasta ja kaunista. Kaikki parantaminen ja paraneminen on itseparantumista. Jokaisessa ihmisessä on sisäänrakennettuna paranemismekanismi, joka aktivoituu toimimaan. Paranemisen avaimet ovat sinun sisälläsi. Sinun fyysisessä kehossasi. 

Olen Quantum-Touch ammattilainen vuodesta 2011 alkaen ja Quantum-Touch:n kansainvälinen suomenkielinen yhteyshenkilö vuodesta 2021 lähtien. Osallistuin Gateway to the Infinite, Quantum-Touch Ambassador koulutukseen vuonna 2023. 
Koen että kokonaisvaltaisessa Quantum-Touch:ssa on kaikki ja siihen yhdistyy kaikki. Quantum-Touch on ensimmäisiä kvanttifysiikkaan perustuvia hoitomuotoja, joka on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Quantum-Touch on energiahoitokokonaisuus ja virallinen rekisteröity tuotemerkki maailmanjaaluisesti sekä virallinen koulutusjärjestelmä. 
Quantum-Touch ammattilaiset löytyvät maailmanlaajuisesti täältä: www quantumtouch com 

Yksi merkittävimmistä heräämisistäni energiatodellisuuteen, joka on minulle totuudellisin todellisuus, jonka kautta kaikki aukeaa, tapahtui Quantum-Touch hoidon kautta 2010, josta tämä minun Quantum-Touch polkuni alkoi, ja tämä Quantum-Touch on minulle kokemuksellisesti sisäistynyt juurtunut tapa olla täällä ihmisyydessä ja ihmiskehossa ja ymmärtää ihmisyyttä ja jumaluutta sekä pyhyyttä. Heräämisiä on ollut myös ennen tuota tapahtumaa ja myös sen jälkeen, mutta kaikki liittyy kaikkeen ja nivoutuu yhdeksi kauniiksi armolliseksi harmooniseksi kokonaisuudeksi minulle Quantum-Touch:n ja kvanttitodellisuuden kautta, energisten hiukkasten liikkeessä ykseydessä. Kaikki alkeemiset osaset saavuttivat riitävän täyteyden ja tämä koulutus luonnollisesti lopulta syntyi juuri oikeaan hetkeen.


Kehollistuneen Ykseyden Alkemia on luomani itsenäinen koulutus / 
Minna Sahlberg, Hoitohuone Aurinkoaamu

  • Vahva suositukseni on Quantum-Touch Level 1 koulutukseen osallistuminen Quantum-Touch energiahoidon periaatteiden omaksumiseksi ja korkeavärähteisen kvanttitodellisuuden ymmärtämiseksi, ennen kuin osallistut tähän uuden ajan koulutukseen. 

  • Tutustun kaikkiin koulutukseen hakijoihin etukäteen, jotta koulutuksen/koulutukseen sopivuus varmistuu.
  • Jos olet aikaisemmin suorittanut virallisen Quantum-Touch Level 1 -koulutuksen, niin suosittelen sen kertaamista, energiatietoisuutesi ja maadoittumisesi juurtumisesi päivittämiseksi.  Kehollistuneen Ykseyden Alkemia koulutus on koostunut sisälläni pikkuhiljaa pitkän Quantum-Touch polkuni mukana omakohtaisista kokemuksellisista ja todeksi eletyistä ja kehollistuneista oivalluksista upeasta fyysisestä kehokokonaisuudestamme ja ykseydestä kehossa ja ykseydessä elämisestä, puhdistumista ja kirkastumista ja vapautumista muotojen maailmassa. Kaikki ihmisyyden olemuspuolet yhdistyvät, henkinen ja maallinen todellisuus yhdistyvät. Ihmisen ei tarvitse olla täydellinen, inhimillinen myötätuntoinen ihmisyys ja eläminen arkipäivässä jatkuu, mutta kaiken pyhyys läpäisee kaiken. On kyse kaiken yhdistämisestä riittävästi sekä ykseyden arvomaailman valitsemisesta hetkestä toiseen. 

Olen täällä yhdistämässä maailmoja. Tämä on maailmoja yhdistävä, ykseyttävä tie - yksi näkökanta ja lähestymistapa tähän yhteiseen kudelmaan ja minulle näin avautuva maisema, jonka mielelläni avaan ja jaan kanssasi, jos sydämessäsi tunnet niin, ja koulutuksessa voit ikiomaa sisäistä maisemaasi katsella ja herättää ennenkaikkea omaa Sisäistä Parantajaasi hoitamaan ja oivalluttamaan sinua itseäsi lisää - sinussa. 
Ja minua minussa. Minua Sinussa, Sinua Minussa - tätä yhteistä pyhää ihmisyyden matkaamme. 
On vain Yksi, joka tätä ihmisyyden pyhää matkaa tekee. Pyhässä kauniissa tilassa hiljaisuudessa rakkaudessa ja valossa. 

Mahdollisuus on avautua havaitsemaan myös laajemmin moniuloitteisesti kvantti-ykseystodellisuutta ja havaita ja vastaanottaa asioita suoraan kvanttikentästä totuudellisimmassa energiatason todellisuudessa. Voit elää kvantti-ykseyskentässä joka on korkeavärähteinen hyvinvoinnin ja äärettömien mahdollisuuksien kenttä ja täysin luonnollinen, iloinen ja helppo olemisen, tekemisen ja luomisen tila, johon luonnollisesti siirrymme kun värähtelytasomme ja tietoisuudentasomme nousee. Oman energia-tietoisuus-kokonaisuutemme hienovärähteisemmät olemuspuolemme integroituvat moniuloitteisen ihmisyyden tueksi. 

Rakkaudella on suurin koherenssi, yhteys ja resonanssi eli sydämellä, ja sydän tietää myös syvimmän kehollisen totuuden, joka ylittää ihmismielen käsityskyvyn. Kaikki Hoitohuone Aurinkoaamun energiahoidot ja koulutukset perustuvat kehoviisauteen ja kehotietoisuuteen, missä äärettömän viisas Sisäinen Parantaja työskentelee sisälläsi, ja tämän lähde on universaali, jumalallinen, puhtain ja kirkkain, korkeavärähteisin valo ja rakkaus, rakkaus-viisaus-tietoisuus, joka on kaikkeus-ykseys, elävä ja täysi virtaava valo ja rakkaus.

Quantum-Touch toimii uuden paradigman mukaan ja on tämän hetken energia/tietoisuus todellisuuden mukaista UudenAjan energiahoitoa korkeavärähteisessä kvantti-ykseys-kentässä. Rakkaus on suurin parantava voima on perusperiaate. Quantum-Touch herättää äärettämän viisas sisäisen parantajan toimimaan. Quantum-Touch hoito tapahtuu subatomisella tasolla kvanttikentässä, joka on ykseyskenttä. Kvanttimaailmassa kaikki aine on kietoutuneena yhteen. Kvanttitodellisuudessa olet yhtäaikaa hiukkanen ja aalto. Quantum-Touch on kokonaisvaltainen energiahoito, joka menee kaikille tasoille yhtä aikaa, fyysinen, tunne, ajatus, henkinen, koko ihmisen energeettiseen kokonaisuuteen. Quantum-Touch energiahoitoa voi tehdä kaikilla tietoisuuden tasoilla, kvanttikenttä on jo ykseyskenttä itsessään. Quantum-Touch on totta kaikilla tietoisuuden tasoilla ykseyteen asti. 
 

Kirjoittanut -  Minna Kristiina Sahlberg 1/2024


Elämä kirjoittaa minussa:
- Kokemukselliseen läsnäolokoulutukseen liittyen on tulossa kirjallinen teos
- ValonJuuret - runoja on myös syntynyt heräämisen/muistamisen matkani varrella
Copyright 2024 Minna Sahlberg


Kehollistuneen Ykseyden Alkemia - koulutus (pilottiryhmä)

Quantum-Touch Level 1 - energiahoitokoulutus (katso koulutuksen ajankohdat)

Mystisen Sydämen Ruusu - tapaamiset (kutsuttu ryhmä)tiedustelut:


- Minna Sahlberg -


Quantum-Touch Professional & Finnish Liaison

Intuitive Multidimensional Energy Healer & Channel & CoCreator

Embodied Spiritual Alchemist & Mystic


- Hoitohuone Aurinkoaamu -Ilolla Valolla Rakkaudella Rauhalla Runsaudella - Uuteen Kultaiseen Aikaan - Vesimiehen aikaan


HOITOTILA & KOULUTUSTILA

Hoitohuone Aurinkoaamu
 
Minna Sahlberg
 

 
 
Aurinkolahden puistotie 8 A
00990 Helsinki - Aurinkolahti

hoitohuoneaurinkoaamu.fi
fb aurinkoaamu 
 

Copyright 2024
- Minna Sahlberg -
- Hoitohuone Aurinkoaamu - Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!